Izvestiya of Saratov University.

History. International Relations

ISSN 1819-4907 (Print)
ISSN 2542-1913 (Online)


For citation:

Kim I. K. Contemporary Polish Historiography about Jozef Pilsudski and the Sanacja Camp. Izvestiya of Saratov University. History. International Relations, 2010, vol. 10, iss. 2, pp. 83-87. DOI: 10.18500/1819-4907-2010-10-2-83-87

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Full text:
(downloads: 43)
Language: 
Russian
Article type: 
Article
UDC: 
940.5

Contemporary Polish Historiography about Jozef Pilsudski and the Sanacja Camp

Autors: 
Kim I. K., Volgograd State University
Abstract: 

The article is devoted to the presentation in contemporary Polish historiography Jozef Pilsudski, as the organizer of the May 1926 coup d'etat in Poland, the leader of the sanacja camp and creator of the sanacja regime, as well as the characteristics of the sanacja camp. In this article are presented the opinions of the Polish authors in the latest studies on those problems and the main trends of contemporary Polish history science.

Reference: 

1. 

Ejsler J.Szwarc A.Wieczorkiewicz P. Polska. Dzieje polityczne ostatnich dwustu lat. Warszawa, 1997.

2. 

Roszkowski W. Najnowsza historia Polski. 1914-1945. Warszawa, 2003.

3. 

Historia Polski. T. 11. Polska 1831-1939. Warszawa, 2007.

4. 

Дыбковская А.Жарын М.Жарын Я. История Польши с древнейших времён до наших дней. Варшава, 1995.

5. 

Czubiński A. Historia Polski. 1864-2001. Wrocław e. a., 2002.

6. 

Suleja W. Józef Piłsudski. Wrocław e. a., 2004.

7. 

Kawalec K. Roman Dmowski. 1864-1939. Wrocław e. a., 2002.

8. 

Ajnenkiel A. Konstytucje polskie. 1791-1997. Warszawa, 2001.

9. 

Wieczorkiewicz P. Historia polityczna Polski. 1935-1945. Warszawa, 2005.

10. 

Tomaszewski J.Landau Z. Polska w Europie i świecie. 1918-1939. Warszawa, 2005.

11. 

Czubiński A. Stronnictwo Demokratyczne (1937-1989). Zarys dziejów. Poznań, 1998.

12. 

Encyklopedia historii Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa, 1999.

13. 

Siła i bezradność Piłsudskiego. Rozmowa z Prof. Andrzejem Chojowskim // Mówią wieki. Magazyn Historyczny. 2006. № 5/6.

14. 

Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku. Lublin, 2007.

15. 

Grabski A. Zarys historii historiogfafii polskiej. Poznań, 2000. S. 224, 246.

16. 

Ibid. S. 244-245.

17. 

Ibid. S. 246.

18. 

Zamach stanu Józefa Piłsudskiego. S. 485.

19. 

Siła i bezradność Piłsudskiego. S. 12.

20. 

Suleja W. Op. cit. S. 358.

21. 

Ejsler J.Szwarc A.Wieczorkiewicz P. Op. cit. S. 103.

22. 

Kawalec K. Op. cit. S. 250.

23. 

Encyklopedia. S. 300.

24. 

Ejsler J.Szwarc A.Wieczorkiewicz P. Op. cit. S. 103.

25. 

Дыбковская А.Жарын М.Жарын Я. Указ. соч. С. 248.

26. 

Zamach stanu Józefa Piłsudskiego. S. 446, 471, 473-474.

27. 

Siła i bezradność Piłsudskiego. S. 13, 15.

28. 

Encyklopedia. S. 301.

29. 

Czubiński A. Stronnictwo… S. 19.

30. 

Encyklopedia. S. 396.

31. 

Encyklopedia. S. 396.

32. 

Czubiński A. Stronnictwo… S. 18-21.

33. 

Zamach stanu Józefa Piłsudskiego. S. 471.

34. 

Roszkowski W. Op. cit. S. 279.

35. 

Ajnenkiel A. Op. cit. S. 198.

36. 

Wieczorkiewicz P. Op. cit. S. 6.

37. 

Ajnenkiel A. Op. cit. S. 225.

38. 

Tomaszewski J.Landau Z. Op. cit. S. 124.

39. 

Historia Polski. S. 419.

40. 

Siła i bezradność Piłsudskiego. S. 11.

41. 

Historia Polski. S. 418.

Received: 
06.02.2010
Accepted: 
15.03.2010
Published: 
02.04.2010
Short text (in English):
(downloads: 29)