Izvestiya of Saratov University.

History. International Relations

ISSN 1819-4907 (Print)
ISSN 2542-1913 (Online)


For citation:

Mnogoletnaya E. N. Religious and moralistic works in the repertoire of the printing house of Daniel Adam Veleslavin. Izvestiya of Saratov University. History. International Relations, 2021, vol. 21, iss. 4, pp. 476-479. DOI: 10.18500/1819-4907-2021-21-4-476-479, EDN: HIEDXM

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Full text:
(downloads: 68)
Language: 
Russian
Article type: 
Article
UDC: 
УДК 655.26(427.1)|15|+929Даниэль Адам Велеславин
EDN: 
HIEDXM

Religious and moralistic works in the repertoire of the printing house of Daniel Adam Veleslavin

Autors: 
Mnogoletnaya Elena Nikolayevna, Saratov State University
Abstract: 

The author analyzes the publishing activity of the Czech typographer of the XVI century Daniel Adam Veleslavin, identifies the repertoire of publications, in particular the publication of religious and moralistic works, considers their role and place in the publishing products of the printing house and their significance for the Czech reader. Reference to sources, in particular to the bibliography of Czech publications, suggests that the printing house of Veleslavina produced moral and religious literature that did not have a narrow religious function, but it was always aimed at life practice.

Reference: 
 1. Многолетняя Е. Н. Издательская деятельность чешского типографа Даниэля Адама Велеславина // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия : История. Международные отношения. 2016. Т. 16, вып. 4. С. 432–436. https://doi.org/10.18500/1819-4907-2016-16-4-432-436
 2. Kopecký M. Daniel Adam z Veleslavína. Praha, 1962. P. 45–46.
 3. СDějiny české literatury. Dil. 1. Starší česká literatura. Praha, 1959. S. 302.
 4. Kopecký M. Op. cit. S. 47.
 5. Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII stoleti. Vydala Komise pro knihopisný soupis československych tisků az do konce XVIII. století. Dil. II. Tisky z let 1501–1800. Č. I–IX. Praha, 1939–1967. Č. 1361 (ссылка на библиографический источник дается на порядковый номер издания).
 6. Kopecký M. Op. cit. S. 47–48.
 7. Kabátník, Martin. Cesta z Čech do Jerusaléma. 1564. [Místo vydání není známé : nakladatel není známý], 1564 // Databáze Národní knihovny ČR. URL: https://aleph.nkp.cz/F/5R6BD7YFF97FF7CVB6ISSF4PMD18LS8Q6X53C152G2BPT39JD... (дата обращения: 04.04.2021).
 8. Prefát z Vlkanova, Oldřich. Cesta Z Prahy do Beñ[n] átek | a odtud potom po Moři až do Palestyny. Praha : Jan Kozel starší, 1563, 26. července // Databáze Národní knihovny ČR. URL: https://aleph.nkp.cz/F/5R6BD7YF F97FF7CVB6ISSF4PMD18LS8Q6X53C152G2BPT39JDG-30363?func=full-set-set&set_number=104386&set_entry=000004&format=999 (дата обращения: 04.04.2021).
 9. Knihopis… Č. 6057.
 10. Kopecký M. Op. cit. S. 50.
 11. Ibid. S. 51–52.
 12. Ibid. S. 52.
 13. Knihopis… Č. 880, 888.
 14. Ibid. Č. 16046. 15 Ibid. Č. 5931.
 15. Ibid. Č. 15424.
 16. Ibid. Č. 1600.
 17. Wizdálková B. Konkordance Koniásových klícu, indexu, Jungmanna a knihopisu // Príspevky ke knihopisu, 6–10. Praha : Státní knihovna CSR, 1987–1988. S. 79.
 18. Ibid. S. 72.
 19. Цит. по: Kopecký M. Daniel Adam z Veleslavína. Praha, 1962. S. 53.
 20. Ibid. S. 53.
Received: 
04.04.2021
Accepted: 
30.06.2021
Published: 
30.11.2021