Cite this article as:

Mnogoletnaya E. N. Publishing Activities of the 16th Century Czech Book Printer Bartholomew Netolicky of Netolic. Izvestiya of Saratov University. History. International Relations, 2020, vol. 20, iss. 4, pp. 513-516. DOI: https://doi.org/10.18500/1819-4907-2020-20-4-513-516


UDC: 
655.26(427.1)|15|+929 Бартоломей Нетолицкий из Нетолиц
Language: 
Russian

Publishing Activities of the 16th Century Czech Book Printer Bartholomew Netolicky of Netolic

Abstract

The article is devoted to the publishing activities of the 16th-century Czech typographer Bartholomew Netolicky of Netolic. The author examines the publishing activities of the printing house, which distinguishes two periods before and after the uprising of the Czech estates of 1547, reveals the number of preserved publications by their names and the genre repertoire of products. An appeal to the sources, in particular, to the bibliography of Czech publications, suggests that a wide variety of publications came out of the Netolitsky printing house, for example, religious works of both Catholic and Utraquist orientation, the text of the Bible, flying leaflets, penetrations, etc.

References
 1. Отрывок из мандата см : Voit P. Moravské prameny z let 1567–1568 k dějinám bibliografi e, cenzury knihtisku s literární historie. Příspěvky ke knihopisu 5. Praha : SK ČSR, 1987. S. 27.
 2. Pešek J. Jiří Melantrich z Aventýna. Příběh pražského arcitiskaře, Slovo k historii 32 Praha, 1991. S. 5.
 3. Voit P. Moravské prameny z let 1567–1568 k dějinám bibliografi e, cenzury knihtisku s literární historie. Příspěvky ke knihopisu 5. Praha : SK ČSR, 1987. S. 27.
 4. KPS – Výsledky dotazu : Slova-Všechna pole= Bartoloměj Netolický // Databáze Národní knihovny ČR. URL: https://aleph.nkp.cz/ (дата обращения: 27.03.2020).
 5. Brtvín z Ploškovic, Jan. Knizka tato dwie Stranky wsobie držy Wprzednij Strancze gest o Zpusobu a Ziwotu krestianskem … Praha : Bartoloměj Netolický z Netolic, 1540, 12. února? // Databáze Národní knihovny ČR. URL: https://aleph.nkp.cz/ (дата обращения: 27.03.2020).
 6. Klatovský z Dalmanhorstu, Ondřej. Knižka(!) w Czieském a Niemeckem yazyku složena | kterakby Cžech Niemecky a Niemec Cžesky čysti | psáti y mľuwiti včyti se mieľ... Praha : Bartoloměj Netolický z Netolic, 1540. Databáze Národní knihovny ČR. URL: https://aleph.nkp.cz/ (дата обращения: 27.03.2020).
 7. Brikcí z Licka, Matěj. Regule / To gest Ržeholy Obecné z Latinskych Včyteluow Práw wybrane … Praha : Bartoloměj Netolický z Netolic, 1541 // Databáze Národní knihovny ČR . URL: https://aleph.nkp.cz/ (дата обращения: 27.03.2020).
 8. Hájek z Libočan, Václav O nesstiastnee przihodie kteráž gse stala skrze ohen [!] w Menssim Miestie Pražském ... Praha : Bartoloměj Netolický z Netolic, 1541, 17. Června. // Databáze Národní knihovny ČR. URL: https://aleph.nkp.cz/ (дата обращения: 27.03.2020).
 9. Jan z Příbramě. Poczijnagij se Knijhy O zarmutcenijch welikých Czýrkwe Swaté | y každé Dusse wierné, kteréž magij trpieti od Draka w poslednij dni... Praha : Bartoloměj Netolický z Netolic, 1542, 5. Února. // Databáze Národní knihovny ČR. URL: https://aleph.nkp.cz/ (дата обращения: 27.03.2020).
 10. KPS – Výsledky dotazu : Slova-Všechna pole= Bartoloměj Netolický z Netolic // Databáze Národní knihovny ČR URL: https://aleph.nkp.cz/ (дата обращения: 27.03.2020).
 11. Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII stoleti. Vydala Komise pro knihopisný soupis československych tisků az do konce XVIII. století. Dil. II. Tisky z let 1501-1800. Č. I-IX. Praha, 1939–1967. Knihopis. Č. 105 (ссылка на библиографический источник дается на порядковый номер издания).
 12. Мельников Г. П. Чешское восстание 1547 г. и Сикст из Оттерсдорфа как его хронист // Сикст из Оттерсдорфа. Хроника событий, свершившихся в Чехии в бурный 1547 год. М. : Наука, 1989. С. 31. С. 32.
 13. Sixt z Ottersdorfu. O pokoření stavu městského léta 1547 / K tisku připravil a sestavil J. Janáček Praha, 1950. S. 143, 144 ; Přehled dějin Československa. I/2 [1526 až 1848]. Praha, 1982. S. 332. 15 Corvinus, Anton. Weyklady na Cžtenij Swátkúw weyročnijch Antonya Korwijna… Praha : Bartoloměj Netolický z Netolic, 1542, 3. Dubna // Databáze Národní knihovny ČR. URL: https://aleph.nkp.cz/ (дата обращения: 27.03.2020).
 14. Corvinus, Anton. Wýklady na Cžtenij Nedělnij Antonya Korwina Praha : Bartoloměj Netolický z Netolic, 1542 // Databáze Národní knihovny ČR. URL: https://aleph.nkp.cz/ (дата обращения: 27.03.2020).
 15. Testamentowé / a neb Kssaffthowé / Dwanácti Patryarchuow Synuow Jákobowých …[Praha] : Bartoloměj Netolický z Netolic, [před 1544] // Databáze Národní knihovny ČR. URL: https://aleph.nkp.cz/ (дата обращения: 27.03.2020).
 16. Rhegius, Urbanus. Katechesis Vrbána Rhegia . Praha : Jiří Melantrich z Aventýna starší, 1547 // Databáze Národní knihovny ČR. URL: https://aleph.nkp.cz/ (дата обращения: 27.03.2020).
 17. Bartoloměj Netolický z Netolic // Voit P. Encyklopedie knihy : starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006. URL: https://www.encyklopedieknihy.cz/(дата обращения: 27.03.2020).
 18. Heinrich IV von Plauen. Przeloziená Wohrada z Němčiny na Cžesko / Markrabi Albrechtowi z Brandenburku odeslaná ... Praha : Jiří Melantrich z Aventýna starší, 1553, 31. Července // Databáze Národní knihovny ČR. URL: https://aleph.nkp.cz/ (дата обращения: 27.03.2020).
 19. Knobloch z Pirnssdorfu Aleš. Pijsnie Dwie Nowé | o tom hanebném a ne Křestianskeem Trunkopolstwi … Praha : Bartoloměj Netolický z Netolic, 1561. // Databáze Národní knihovny ČR. URL: https://aleph.nkp.cz/F/ X4QTBA2J5IDEGGNRPA5JND65C9VMCG7KTQE BF4STK8F8TC88NH-49528?func=full-set-set&set_number=142278&set_entry=000031&format=999 (дата обращения: 27.03.2020).
 20. Augustinus (Pseudo-Augustinus). Manuale. V menším městě Pražském u Bartoloměje Netolického Impressora 1562. Praha : Bartoloměj Netolický z Netolic, 1562. // Databáze Národní knihovny ČR. URL: https://aleph.nkp.cz/ (дата обращения: 27.03.2020).
Short text (in English): 
Full text (in Russian):