Izvestiya of Saratov University.

History. International Relations

ISSN 1819-4907 (Print)
ISSN 2542-1913 (Online)


For citation:

Mnogoletnaya E. N. Медицина в репертуаре раннего чешского книгопечатания (1468–1620-е годы). Izvestiya of Saratov University. History. International Relations, 2017, vol. 17, iss. 3, pp. 345-?. DOI: 10.18500/1819-4907-2017-17-3-345-347

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Full text:
(downloads: 66)
Language: 
Russian
Article type: 
Article
UDC: 
655.26(427.1)

Медицина в репертуаре раннего чешского книгопечатания (1468–1620-е годы)

Autors: 
Mnogoletnaya Elena Nikolayevna, Saratov State University
Abstract: 

Автор в статье анализирует репертуар раннего чешского книгопечатания, главное внимание уделяет изданию медицинской или
естественно-научной литературы, выявляется ее состав и основные произведения, имена типографов ее издававших, её место в развитии чешского языка и литературы.

Reference: 

Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII stoleti. Vydala Komise pro knihopisný
soupis československych tisků az do konce XVIII. století. Dil. I. Prvotisky. (do r. 1500). Praha, 1925  Dil. II. Tisky z let 1501–1800. Č. I–IX. Praha, 1939–1967.
Urbánková E. Na okraj studia českých prvotisků // Ročenka Státní knihovny ČSSR v Praze. 1967. Praha, 1969. 
Dokoupil V. Počátky brněnského knihtisku : prvotisky // Bibliografi e města Brna, sv. 1. Brno : Moravská zemská knihovna v Brně a Archiv města Brna, 1974.