Cite this article as:

Mnogoletnaya E. N. The Formation of a New Type Book Publisher in Bohemian Book Printing of the XVI Century. Izvestiya of Saratov University. New series. Series History. International Relations, 2015, vol. 15, iss. 4, pp. 54-59. DOI: https://doi.org/10.18500/1819-4907-2015-15-4-54-59


UDC: 
655.26(427.1)|15|+929
Language: 
Russian

The Formation of a New Type Book Publisher in Bohemian Book Printing of the XVI Century

Abstract

The author of the article analyzes the activities of the major Bohemian book printers of the XVI century – educated and well-rounded people of their time, who acted as translators and even authors of the works they published. Particular attention is paid to the issues related to the production repertoire and the personal contribution of each book printer to the Czech culture of the XVI century

References

[1] Horák F. Pét stoleti čéského knihtisku Praha, 1968. S. 51–52.

[1] См.: Tobolka Z. Český knihtiskař Mikulas Konáč z Hodiškova. Praha, 1927.

[1] Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII stoleti. Vydala Komise pro knihopisný soupis československych tisků az do konce XVIII. století. Dil. I. Prvotisky. (do r. 1500). Praha, 1925; Dil. II. Tisky z let 1501–1800. Č. I–IX. Praha, 1939–1967. Č. 1190, Č. 1191, Č. 13884 (Ссылка на библиографический источник дается на порядковый номер издания); Bohatcová, M. a kolektiv: Česká kniha v proměnách staletí. Praha, 1990. S. 177.

[1] См.: Dějiny české literatury. Dil. 1. Starší česká literatura. Praha, 1959. S. 330–333; Мочалова В. В. Чешская литература // История литератур южных и западных славян. Т. 1. От истоков до середины  XVIII века. М., 1997. С. 653.

[1] Tobolka Z. Český knihtiskař… S. 6.

[1] Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII stoleti. Dil. II. Tisky z let 1501–1800. Č. I–IX. Praha, 1939–1967; Kopecký M. Uvod // Památky staré literatury česke. Sv. 24. Praha, 1961. S. 7–20; Kopecký M. Literární dílo Mikuláše Konáče z Hodiškova. Příspěvky k poznání české literatury v období renesance. Praha, 1962; Dějiny české literatury. Dil. 1. Starší česká literatura. Praha, 1959.

Full text (in Russian):