Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1819-4907 (Print)
ISSN 2542-1913 (Online)


Vdovin Aleksandr I.

Vdovin Aleksandr I.'s picture
Lastname: 
Vdovin
First name: 
Aleksandr
Middle name: 
I.
Sex: 
Male
Country: 
Russia

Дополнительные данные

Show on site/Do not show on site: 
да

Статьи автора

Авторы Название статьи Журнал
Vdovin A. I. Book review: Myakshev A. P. Mezhnatsional'nyye otnosheniya v SSSR (1945–1985 gg.): ot obshchey Pobedy k krizisu mezhetnicheskogo doveriya. Saratov: Publisher Saratov University, 2017. 196 p.