Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1819-4907 (Print)
ISSN 2542-1913 (Online)


Trusova Mariya Александровна

Trusova Mariya Александровна's picture
Lastname: 
Trusova
First name: 
Mariya
Middle name: 
Александровна
Sex: 
Female
Position: 
преподаватель
Country: 
Russia