Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1819-4907 (Print)
ISSN 2542-1913 (Online)


Otinova Lyudmila Vladimirovna

Otinova Lyudmila Vladimirovna's picture
Lastname: 
Otinova
First name: 
Lyudmila
Middle name: 
Vladimirovna
Sex: 
Female
Position: 
Sotrudnik
Country: 
Russia

Дополнительные данные

Show on site/Do not show on site: 
да