Saratov

Morozov Sergey MichaylovichSaratov State University, 83 Astrakhanskaya Street, Saratov, 410012tenros@nextmail.ru

Moiseychenko Luybov AlekseevnaSaratov State University, 83 Astrakhanskaya Street, Saratov, 410012moisejchenkoLA@mail.ru

Krelenko Natalia StanislavovnaSaratov State University, 83 Astrakhanskaya Street, Saratov, 410012krelenkon@mail.ru

Kostyaev Eduard ValentinovichThe Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, 77 Politechnicheskaya street, Saratov, Russia, 410054edikost@bk.ru

Derbenev Andrei SergheyevichMoscow State Pedagogical University, 119991, Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 1istfak_x_chelovek@rambler.ru

German ArkadyAdolfovichSaratov State University, 83 Astrakhanskaya Street, Saratov, 410012a.a.german@mail.ru

GalperinaYuliaSergeyevnaSaratov State University, 83 Astrakhanskaya Street, Saratov, 410012galperinajulia@mail.ru

Barysheva AnnaDmitrievnaVavilov Saratov State Agrarian University, Russia, 410012, Saratov, Theater Square,1kseny1974@mail.ru

Avrus AnatolyYhilievichSaratov State University, 83 Astrakhanskaya Street, Saratov, 410012a.avrus@mail.ru

SheremetevAlexanderGrigoryevichSaratov State University, 83 Astrakhanskaya Street, Saratov, 410012alexandrsheremetev@yandex.ru

Pages