Saratov

Filosofov Igor YurievichSaratov State University, 83 Astrakhanskaya Street, Saratov, 410012ifilosofov@gmail.com

Zibaev Anton ValerievichSaratov State University, 83 Astrakhanskaya Street, Saratov, 410012zibaew@mail.ru

Shashlova Tatyana JurjevnaSaratov State University, 83 Astrakhanskaya Street, Saratov, 410012tatyana.shashlova2014@yandex.ru

Kalmykova Anna ArkadyevnaSaratov State University, 83 Astrakhanskaya Street, Saratov, 410012anno12domini@gmail.com

Chibrov Igor VladimirovichSaratov State University, 83 Astrakhanskaya Street, Saratov, 410012chibroviv@list.ru

Golub Yury Grigoryevich Saratov State University, 83 Astrakhanskaya Street, Saratov, 410012goloub@sgu.ru

Evseev Nicolai OlegovichSaratov State University, 83 Astrakhanskaya Street, Saratov, 410012decoloced@mail.ru

Cherevichko TatyanaViktorovnaSaratov State University, 83 Astrakhanskaya Street, Saratov, 410012cherevichko@inbox.ru

Redchenko Dmitry VladimirovichSaratov State University, 83 Astrakhanskaya Street, Saratov, 410012engels-volga@yandex.ru

Shenin Andrei SergeevichSaratov State University, 83 Astrakhanskaya Street, Saratov, 410012Shenin.andrei@gmail.com

Pages