Saratov

Лукоянова Мария АлександровнаSaratov State University, 83 Astrakhanskaya Street, Saratov, 410012sakhalynka@bk.ru

Kostina Alexandra KonstantinovnaSaratov State University, 83 Astrakhanskaya Street, Saratov, 410012sandrine.kostina@gmail.com

Kiryushkina Victoria VictorovnaThe Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, 77 Politechnicheskaya street, Saratov, Russia, 410054cyr72@mail.ru

Kononirenko Victoria AnatolyevnaSaratov State University, 83 Astrakhanskaya Street, Saratov, 410012vspwshka_89@mail.ru

Orekhova Valeria DmitrievnaSaratov State University, 83 Astrakhanskaya Street, Saratov, 410012valerie2010@yandex.ru

Korenev Eugeniy SergeevichSaratov State University, 83 Astrakhanskaya Street, Saratov, 410012korenev.es@mail.ru

Konovalov Ivan NikolaevichSaratov State University, 83 Astrakhanskaya Street, Saratov, 410012i.n.konovalov@mail.ru

Belov Kirill VadimovichSaratov State University, 83 Astrakhanskaya Street, Saratov, 410012belovkv70@mail.ru

MelnikovPavel YurievichSaratov State Law Academy, 1 Volskaya St., Saratov 410056, Russiap_melnikov@list.ru

Akhiev Sergey NikolaevichSaratov State University, 83 Astrakhanskaya Street, Saratov, 410012responsum@list.ru

Pages