Saratov

StarkovOlegAleksandrovichSaratov Socio-Economic Institute, Russia, Saratov 410003, 89 Radischeva str.olegstarkov87@mail.ru

KiyasovSergeyEvgenievichSaratov State University, 83 Astrakhanskaya Street, Saratov, 410012sergeykiyasov@mail.ru

Aphonina Ekaterina AlexandrovnaSaratov State University, 83 Astrakhanskaya Street, Saratov, 410012ekaterina.afonina@list.ru

Demchenko Ekaterina SergeevnaSaratov State University, 83 Astrakhanskaya Street, Saratov, 410012musienko_ks_89@mail.ru

Pages