Russia

PoluninEvgenyS.N. E. Zhukovsky and Y. A. Gagarin Air Force Academy, 54a Starykh Bolshevikov St., Voronezh 394064, Russia,evgeny.polunin1989@yandex.ru

EschenkoAnastasiyaO.Institute of History, Saint Petersburg State University, 7/9 Universitetskaya Nab., St. Petersburg 199034, Russia,eshencko.anastasya@yandex.ru

ZaytsevaIrinaV.Belgorod Law Institute of Ministry of the Internal of the Russian Federation named after I. D. Putilin, 71 Gorkyi St., Belgorod 308071, Russiazajcevil@mail.ru

KedrovNickolayG.Independent Researcher, 3 Shevchenko Str., Shostka 412308, Ukrainenk149@yandex.ru

KaulinKirillV.Historical Archival Institute in Russian State Humanitarian University, 6 Miusskaya Squire, Moscow 125993, Russiakkaulin@yandex.ru

UgryumovaMariaV.Nizhnevartovsk State University, 56 Lenina St., Nizhnevartovsk 628602, Russiamugruymova@mail.ru

ZhibrovaTatyanaV.Voronezh State Medical University, 10 Studencheskaya St., Voronezh 394000, Russiatashazhibrova@rambler.ru

KornelukVitaliyG.Yanka Kupala Grodno State University, 22 Ozheshko Str., Grodno 230023, Belaruszrumljowa@mail.ru

KosovaAlinaJu.St. Petersburg State University, St. Petersburg st048426@student.spbu.ru

NasibovaAyten S.Saratov State University, 83 Astrakhanskaya Street, Saratov, 410012ayten-nasibova@mail.ru

Pages