Nizhny Novgorod

KiryukhinDmitriyV.Nizhny Novgorod State Agricultural Academy, 97 Gagarina Ave, Nizhny Novgorod 603107, Russiabagerlock@gmail.com

SmirnovaOlgaA.National Research Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, 23 Gagarina Ave, Nizhni Novgorod 603950, Russiaoasmirnova64@mail.ru

KiryukhinaElenaМ.Nizhny Novgorod State Agricultural Academy, 97 Gagarina Ave, Nizhny Novgorod 603107, Russiaelenakiruhina@gmail.com