Ivashchenko Mikhail Veniaminovich
RussiaSaratovSaratov State University, 83 Astrakhanskaya Street, Saratov, 410012Postgraduate studentm.ivashchenko@list.ru
Additional info
Postgraduate student, Ancient World History Department, Institute of History and International Relations of Saratov State University