Ishchenko Yuri V.
RussiaЭнгельсSaratov State Medical University named after V. I. Razumovsky, 112 Bolshaya Kazachia Str., Saratov 410012, Russiaдоцент кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языковкандидат исторических наукishenko1978@yandex.ru