UDC: 
655.26(427.1)

Медицина в репертуаре раннего чешского книгопечатания (1468–1620-е годы)

Abstract

Автор в статье анализирует репертуар раннего чешского книгопечатания, главное внимание уделяет изданию медицинской или
естественно-научной литературы, выявляется ее состав и основные произведения, имена типографов ее издававших, её место в развитии чешского языка и литературы.

References

Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII stoleti. Vydala Komise pro knihopisný
soupis československych tisků az do konce XVIII. století. Dil. I. Prvotisky. (do r. 1500). Praha, 1925  Dil. II. Tisky z let 1501–1800. Č. I–IX. Praha, 1939–1967.
Urbánková E. Na okraj studia českých prvotisků // Ročenka Státní knihovny ČSSR v Praze. 1967. Praha, 1969. 
Dokoupil V. Počátky brněnského knihtisku : prvotisky // Bibliografi e města Brna, sv. 1. Brno : Moravská zemská knihovna v Brně a Archiv města Brna, 1974.

Full text (in Russian): 
http://imo.sgu.ru/system/files_force/2017/09/mnogoletnyaya.pdf?download=1